Midt- og Vestjyllands Politi: 114

Police Service: 114

Alarm: 112

Emergency: 112

Herning Taxa: 97120777

Herning Taxi Service: 97120777

Vagtlæge: 7011 3131

Medical Assistance: 7011 3131

Dankort spærreservice: 4489 2929

Lost Visa card: 4489 2929

Glemte værdigenstande: Kontakt restaurationen i åbningstiden.

Lost property: Please contact the restaurant during opening hours.

Hjertestarter: DGI-Huset, Koustrups Plads

Defibrillator: At DGI-Huset, Koustrups Plads